ο χρόνος

Ανεβαίνοντας…

Posted on

ταξίδι 5 Machu Picchu

τα πέτρινα σκαλιά σε ταξιδεύουν στο βουνό ,

σε πάνε πίσω στο παρελθόν , σε πολιτισμό που κρατά καλά τα μυστικά του.

Οι βράχοι δεν έχουν βάρος μοιάζουν να αιωρούνται στον χρόνο στον χώρο κρύβονται στα χορτάρια.
Το Παρόν μοιάζει φτωχό…

0002.jpg

(φωτο μαραδό)

Άλλος ένας Χρόνος …

Posted on Updated on

Στα μισά του Δρόμου

Η Ευχή μου…η επιθυμία μου…

«Ω! πουλάκι μου

Να κάμω θέλω ταραχή,

σαν τον κακό Γενάρη

ώπα ! ώπα! σαν τον κακό Γενάρη.

Να ρίξω χιόνια και νερά

άλλος να μην σε πάρει.

Σκοινί στην χέρα θα σου δέσω,

να στέκεις όπου στέκομαι,

στην χέρα θα σου δέσω

να φεύγεις όπου φεύγω,

Μαζεύτηκαν οι καιροί,

γαρμπής ,βοριάς και νότος και σβύσαν…

το κερί και απόμεινα στο σκότος